• Barn med fluktbakgrunn 

      Shirvani, Jeanett (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvilken kompetanse og ferdigheter bør ansatte i barnehagen ha i møte med barn med fluktbakgrunn?