• Den tradisjonelle sang- og danseleken 

      Sergeeva, Valeriia (Bachelor thesis, 2023)
      Dans i barnehage består som en del av en musikkstund eller en kroppslig aktivitet, men veldig sjelden som en aktivitet i seg selv. I Rammeplan for barnehagen under fagområdet “Kunst, kultur og kreativitet” står det at ...