• De voksne i rolleleken ute 

      Selnes, Lena Mari (Bachelor thesis, 2021)
      Problemstillingen jeg skal se nærmere på er: «Hvordan kan jeg som barnehagelærer bidra til å støtte barns læringsprosesser gjennom deltakelse i rollelek ute?» Rammeplanen for barnehagen viser til begrepet helhetlige ...