• Sosial kompetanse og aldershomogen organisering 

      Schjetne, Kine (Bachelor thesis, 2021)
      Vi ser stadig en økning i ett-åringer som begynner i barnehagen. Fra 2019 til 2020 økte antall ett-åringer i norske barnehager med 1,8 prosentpoeng (Statistisk Sentralbyrå, 2021). De minste barna i barnehagen har ulike ...