• Mat og måltidsituasjoner i barnehagen 

      Saurstrø, Hedda (Bachelor thesis, 2023)
      Jeg har valgt å ha følgende problemstilling i denne bacheloroppgaven: Hvordan kan helse og livsmestring fremmes gjennom mat og måltidsituasjoner? Problemstillingen vil bestå av to deler der jeg vil sette søkelys på ...