• Å snakke med barn om vanskelige tema 

      Sarnes, Malin Serine (Bachelor thesis, 2022)
      Gjennom denne oppgaven ønsker jeg å belyse et tema jeg mener det ikke blir snakket nok om i norske barnehager. Det er et omfattende tema jeg føler burde få betydelig plass i barnehagens praksis. Jeg håper dette bachelorprosjektet ...