• Et inkluderende felleskap i barnehagen 

      Sandvik, Tonje (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan arbeider to ulike barnehager med å skape et inkluderende felleskap i en flerkulturell barnehage?