• Når et barns omsorgssituasjon vekker bekymring 

      Sandnes, Amalie Kverneng (Bachelor thesis, 2022)
      Ifølge statistisk sentralbyrå, hadde 93,4% av barn i alderen 1-5 år plass i barnehagen i 2021 (SSB, 2022). Som ansatt i barnehage, møter man et mangfold av både barn og voksne. Dessverre er det slik at noen barn ikke har ...