• Små barns kroppslighet 

      Sandmark, Nina (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan små barns kroppslighet bli ivaretatt og utfordret på en småbarnsbase?