• Barnehagens rom som undrings- og lekearena 

      Sande, Gine Røen (Bachelor thesis, 2023)
      Det finnes utallige teorier om akkurat dette med rom og kreativitet, og i rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 50) står det at barn skal ha tilgang til rom som støtter deres lekende og estetiske uttrykksformer, ...