• Barn og alvorlig sykdom i nære relasjoner 

      Sørløkken, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
      Jeg har formulert problemstillingen min på en måte som skal belyse de ansatte på Vardesenteret sitt arbeid med barn som pårørende. Her skal jeg undersøke hvordan de snakker med barn som pårørende. Dette når det har oppstått ...