• Den trygge tilknytningen og dens viktighet 

      Ruste, Ingvild Nastad (Bachelor thesis, 2023)
      Med forankring i Rammeplan (2017) skal personalet sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Personalet skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt ...