• Kompetanseheving i barnehagen 

      Rund, Oda (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan pedagogisk leder kartlegge, ivareta og bruke ressursene og kompetansen hos personalet?