• Barns sosiale samspill gjennom musikk 

      Rottem, Synnøve Flo (Bachelor thesis, 2021)
      I alle praksisperiodene mine har jeg brukt musikk aktivt både for og med barna. Det har vært et område jeg føler vi alle kan møtes på samme nivå, og snakker det samme språket uavhengig av ulike forutsetninger som språk, ...