• Kvalitet i barnehagen 

      Rokkones, Dyveke (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan arbeider pedagogisk leder for å fremme kvalitet i barnehagen?