• Barns omsorgsituasjon 

      Restad, Cathrine (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan kan pedagogisk leder arbeide sammen med personalet for å oppdage barn som lever i dårlige omsorgssituasjoner ?