• Innspilt musikk i barnehagen 

      Ramstad, Henrikke (Bachelor thesis, 2021)
      Det vitenskapelige navnet for innspilt musikk er «fonogrammer». I min bacheloroppgave har jeg imidlertid valgt å anvende det ikke-vitenskapelige begrepet innspilt musikk. Siden begrepet brukes aktivt i problemstillingen ...