• Digitale verktøy 

      Rabe, Ida Kristine Kolstad (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan den digitale kompetansen til personalet styrkes i barnehagen?