• Språkstimulering gjennom musikk og sang i barnehagen 

      Råtrø, Therese Killi (Bachelor thesis, 2022)
      Rammeplan for barnehagen (2017) viser til syv fagområder i barnehagen. To av disse er «kommunikasjon, språk og tekst» og «kunst, kultur og kreativitet» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s.47-52). I begge disse fagområdene ...