• Realfag i barnehagen: en bacheloroppgave om realfag i barnehagen 

      Pedersen, Kennet (Bachelor thesis, 2020)
      Realfag blir ofte sett på som et vanskelig og komplisert fag, et slikt syn vil ikke engasjere folk til å drive med eller se viktigheten med realfaget i barnehagen. I en artikkel i Bergens Tidene (2017) skriver Torbjørn ...