• Barnehagen som arena for mestring og selvfølelse 

      Pedersen, Caroline (Bachelor thesis, 2023)
      Problemstillingen i oppgaven er som følger: «Hvordan kan voksenrollen være med på å fremheve barns mestring og selvfølelse?». Etter å ha sett hvor viktig det er med arbeidet om barns psykiske helse som vist i tidligere ...