• Voksenrollen i musikksamling 

      Otnes, Hanne Sofie (Bachelor thesis, 2022)
      Én samlingsstund kan være inspirerende, gripende og magisk mens en annen ikke treffer barnas oppmerksomhet i det hele tatt. Mye avhenger av den voksne som planlegger og leder samlingen og den voksnes holdninger og væremåte. ...