• Måltidsglede i barnehagen 

      Ohrstrand, Lizbeth (Bachelor thesis, 2023)
      I denne bacheloroppgaven skal jeg se på holdningene til personalet i barnehagen og hvordan disse påvirker måltidsgleden hos de yngste barna. Etter flere praksisperioder og arbeid ved siden av studiet, har jeg ulike erfaringer ...