• Relasjon i foreldresamarbeid 

      Nubdal, Ida Amalie (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan arbeider pedagogisk leder med å etablere god relasjon med foreldre/foresatte i hente- og bringesituasjoner?