• Barns undring som ressurs 

      Nordahl, Øyvind Olaus (Bachelor thesis, 2022)
      Rammeplan for barnehagens innhold sier at barnehagen skal tilrettelegge for mangfold av naturopplevelser og at barna skal få oppleve naturen som arena for lek og læring (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.52). Personalet skal ...