• Språkutvikling hos barn med særskilte behov 

      Nilssen, Thea Pilgaard (Bachelor thesis, 2021)
      Problemstillingen jeg har valgt er; «på hvilken måte kan man arbeide med språkutviklingen til barn med autisme i barnehagen?». I barnehagen har barn med særskilte behov rett til oppfølging og tilrettelegging av det ...