• Barn i sorg 

      Nørstegård, Elianna Brøste (Bachelor thesis, 2021)
      Sorg er et vidt begrep, og det er mye jeg har hatt lyst til å undersøke rundt temaet. Jeg synes det har vært utfordrende å avgrense problemstillingen min, men for at ikke oppgaven skulle bli for omfattende har jeg tatt ...