• Grunnlaget legges i barnehagen 

   Solemsmo, Malin (Bachelor thesis, 2022)
   Jeg har følgende problemstilling i denne bacheloroppgaven: «Hvordan kommer personalets relasjonskompetanse til uttrykk i møte med barn, og på hvilke måter kan dette bidra til å forebygge psykiske vansker?» Proble ...
  • Vinterlig trivsel: Om betydningen om fysisk miljø og materialitet for 2-3 åringers subjektive trivsel 

   Murud-Riser, Tormod (Master thesis, 2019)
   Denne kvalitative studien undersøker hvilken betydning fysisk miljø og materialitet kan ha for 2-3 åringers subjektive trivsel i utetiden om vinteren i en midtnorsk barnehage. For å komme så nært barnas egne opplevelser ...