• Begrepsutvikling hos de yngste flerspråklige barna 

      Mostuen, Cecilie (Bachelor thesis, 2022)
      I store deler av verden finnes det mange barn som vokser opp med to eller flere språk. Tall fra Statistisk sentralbyrå ser en økning i antall flerspråklige barn i barnehager. I 2020 var det 52 004 flerspråklige barn i ...