• Motivasjonsledelse i barnehagen 

      Mocochein, Elena (Bachelor thesis, 2023)
      Barnehagen har en viktig rolle i at samfunnet går rundt og har stor påvirkning på barnas utvikling og trivsel. Motiverte medarbeidere kan ha en positiv innvirkning på barns liv, som har ringvirkninger for fellesskapet. ...