• Barn og voksne i basebarnehager 

      Midthun, Anja Irene (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvordan kan basebarnehagens utforming påvirke barn og voksne?