• Likestilling mellom kjønn 

      Michalsen, Heidi Lund (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvordan jobbes det med likestilling mellom kjønn på småbarnsavdelinger?