• Organisasjonskultur i barnehagen 

      Margrete Duna, Drage, MLMOP5900 (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven er sluttresultatet av et masterprosjekt med utgangspunkt i følgende problemstilling: «Hvordan vil endring i organisasjonskulturen påvirke pedagogenes rammebetingelser for ledelse?» Ledelse i barnehagen har ...