• Femåringers motoriske kompetanse og fysiske form 

   Berg, Anne; Lysklett, Olav B. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Barns fysiske form kan gi en indikasjon på deres helse og ha betydning for deres sosiale ferdigheter, selvoppfatning og læring. Hensikten med denne studien er få økt kunnskap om sammenhengen mellom femåringers fysiske form ...
  • Gutter som slutter. En intern kartlegging av frafall blant mannlige (og kvinnelige) studenter ved DMMH. 

   Emilsen, Kari; Lysklett, Olav B.; Nordli, Arnt (DMMHs rapportserie;2020:1, Research report, 2020)
   Tall viser at DMMH har rund 20% prosent menn som førsteprioritetssøkere, noe som betyr at menn er en marginalisert gruppe i utdanningen. Målet med undersøkelsen var å finne ut om det var større frafall blant mannlige enn ...