• Flat struktur i barnehagen 

      Lysheim, Tommy Fjorden (Bachelor thesis, 2022)
      Gjennom valgfaget Barndom, helse og livsmestring på mitt tredje studie år ved Dronning Mauds Minne Høgskole har jeg fattet en spesiell interesse for motivasjon og trivsel blant de ansatte. En sterk motivasjon vil kunne ...