• Flerkulturelt mangfold i barnehagehverdagen 

      Lyse, Ingrid H (Bachelor thesis, 2023)
      I rammeplanen så står det at «Personalet skal bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.52). Det er derfor viktig at vi har et fokus på dette og at vi har ...