• Æ blir sett, æ blir hørt 

      Lykke, Vilde Årøen (Bachelor thesis, 2023)
      Det har de siste årene skjedd flere store endringer i norske barnehager. Barnehager har gått fra å være et omsorgstilbud til å gå i retning av å være en læringsarena for barn. Omsorg står enda helt sentralt i barnehagen, ...