• Kreative prosesser: Gjenbruksmaterialer 

      Ludvigsen, Helene Wangsvik (Bachelor thesis, 2018)
      Problemstilling: Hvordan kan jeg som barnehagelærer legge tilrette for kreative prosesser i barnehagen med bruk av gjenbruksmaterialer?