• Hvilke interesser synes å motivere femåringer til å skrive i barnehagen? 

      Hopperstad, Marit Holm; Semundseth, Marit; Lorentzen, Rutt Trøite (Journal article, 2009)
      Artikkelen er basert på en kvalitativ undersøkelse av hva som synes å motivere femåringer til å skrive i uformelle situasjoner i barnehagehverdagen. Basert på Kress sitt begrep interesse ("interest"), presenteres fire ...