• Lekens fortellinger 

      Lillestølen, Ann-Iren Fosen (Master thesis, 2021)
      Fortellinger i barnehagen er mye brukt. Med en kunstpedagogisk tilnærming til barnehagefeltet har formålet med denne studien vært å se nærmere på hvordan de yngste barna i barnehagen kan uttrykke fortellinger gjennom ...