• Ka tegne du? 

      Lian, Emilie Caroline Seehuus (Bachelor thesis, 2023)
      I Rammeplanens avsnitt om kunst, kultur og kreativitet står det presisert at «Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få ...