• Inkludering av barn med hørselshemming i barnegruppen 

      Leira, Sandra Emilie Vårvik (Bachelor thesis, 2021)
      Jeg ønsker å få et innblikk i hvordan det arbeides med barn med nedsatt hørsel i barnehagen, og hvordan man i praksis kan arbeide for å inkludere disse barna i barnegruppa og skape et fellesskap. Dermed er problemstillingen ...