• Arbeid med kulturelt mangfold i barnehagen 

      Larsen, Sofie Aminda (Bachelor thesis, 2022)
      I rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett … (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 35). I religionstimene på DMMH, ...