• Sosial kompetanse i pensumlitteraturen 

      Landvik, Petter Roen (Bachelor thesis, 2021)
      Problemstillingen for denne bacheloroppgaven er som følger «Hvordan blir begrepet sosial kompetanse belyst i pensumlitteraturen ved kunnskapsområde Barns, utvikling, lek og læring?». Denne problemstillingen tar ...