• Anerkjennelse i barnehagen 

      Løseth, Gjertrud (Bachelor thesis, 2023)
      I begynnelsen av prosessen fokuserte jeg på personalet som opplevde dette som utfordrende. Fokuset ga en foreløpig problemstilling, men etter veiledning endret jeg problemstilling, som ble retningsgivende for valg av metode. ...