• Perspektiver på livsmestring 

      Kvalvåg, Mats Stølan (Bachelor thesis, 2022)
      Jeg ønsket i mitt bachelorarbeid å utforme en problemstilling for å finne ut av hva livsmestring betydde for de ansatte i barnehagen og hvordan de arbeidet med det. Jeg har selv på tiden jeg begynte på studiet til nå dannet ...