• Læringsmiljø knyttet til barns utforskning med realfag 

      Kristiansen, Thea Borg (Bachelor thesis, 2022)
      “Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset ...