• Psykisk helse i tilvenningsfasen 

      Kristiansen, Ane Aas (Bachelor thesis, 2023)
      Jeg ble oppmerksom på temaet barn og deres psykiske helse i tilvenningsfasen, fordi jeg var med på noen tilvenninger da jeg jobbet som assistent i barnehagen, og her virket det som om barna reagerte på og taklet tilvenningen ...