• Vidukids 

      Kringstad, Georg Nikolai (Bachelor thesis, 2022)
      I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 2017, (herav rammeplanen) trekkes det blant annet frem at personalet skal bruke digitale verktøy for å inspirere til matematisk tenkning (Utdaninngsdirektoratet 2017, s.54). ...