• Barnehagen - en inkluderende fellesarena? Om minoritetsspråklige barn i barnehagen 

   Nygård, Mette; Korsvold, Tora (Journal article, 2009)
   I denne artikkelen setter vi fokus på minoritetsspråklige barns språkopplæring og språkstimulering i barnehagen. Et overordnet tema er hvordan det i barnehagen skapes rom for inkludering i praksis, som det å beherske et ...
  • Characteristics of being hospitalized as a child with a new diagnosis of type 1 diabetes: a phenomenological study of children’s past and present experiences 

   Ekra, Else Mari Ruberg; Korsvold, Tora; Gjengedal, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Background: Our understanding of children and childhood has changed over the last few decades, which may have an impact on children’s conditions in hospitals. Children’s rights have been strengthened by the “Convention ...
  • Childhood and Children's Retrospective Media Consumption Experiences. The case of Norway 

   Korsvold, Tora (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The focus in this article is on childhood and consumer culture with a special view on children’s media experiences retrospective. A historical perspective is applied as history provides an opportunity to reflect on changing ...
  • Herrenes historie, igjen? 

   Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina (Journal article, 2018)
   Når noen av dagens voksne, kvinnelige historikere møtes, hender det at vi mimrer om vår egen tid som hovedfagsstudenter. Vi tenker tilbake på et historiefag som var sterkt mannsdominert. Det fantes få fast ansatte kvinnelige ...
  • Silence, resistance, and acceptance? An analysis of early childhood education and care policy in Norway 

   Korsvold, Tora; Nygård, Mette (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The main purpose of this article is to explore and develop a basic understanding of a new formulation of children’s learning within ECEC policies in Norway. In the Nordic Countries, one question of importance is the shift ...